Vol269嫩模Sukki私房紫色缕空情趣内衣秀完美身材50PSukki魅妍社

Vol269嫩模Sukki私房紫色缕空情趣内衣秀完美身材50PSukki魅妍社

惟张景岳谓即腔子,脏腑如物,腔子如囊之括物,人但知物之为物,而不知囊之亦为一物。天神在上,占之欲何所至乎?

其下善,其上明,其下惡,其上凶。忧其岐误,致烦辨正哉。

气郁下陷之屁,不若伤食之屁臭甚。令洞上皇平氣至,不得容此惡行,犯之死明矣。

地上善,即天上善也,地上惡,即天上惡也。天自日夜,使神將護之,餘無所疑。

有气、有血、有发、有敛,是无一脏不和平,则皆有土也。经脉之血流行,脏腑之血守位。

常時不用人言,後復自悔,談者之福也。何為當久養不孝惡逆之人乎?

Leave a Reply