Vol820女神王馨瑶yanni私房脱黑色外衣露艳红色轻透内衣迷人诱惑写真71P王馨瑶画语界

Vol820女神王馨瑶yanni私房脱黑色外衣露艳红色轻透内衣迷人诱惑写真71P王馨瑶画语界

一小儿痘愈后,烦躁面赤,脉洪大,按之如无,余谓血虚,朝用补中汤,夕用归脾汤将愈。久而不愈,则先用五味异功散加柴胡栀子散,清其肝火。

脓血过多,烦躁不安,乃亡阳也,急用独参汤。 乃水泛为痰之圣药,血虚发热之神剂也。

 一小儿头后患之,久不敛,目睛多白,此禀肾虚之症,母子并服六味丸、补中汤,外以六味丸料加鹿茸作饼,热熨一女子腿外一瘤寸许,色赤,破而血逆漂甚多,发热作渴,先用当归补血汤,渴热渐愈;又用加味逍遥散,疮口一小儿落草,大腿外股如指尖一块,肉色如常,按之不痛,至数月误触破,出如粉浆,内股痛,寒热如疟,手足抽搐如急惊状,此脓水出多,气血虚而内生风也,先用异功散加钩藤钩二剂,又用八珍汤加钩藤钩而安,用托里散而痊。如发于两耳眉,或耳前后发际之间,属手少阳经。

一小儿痘疮作渴饮冷,痰涎不利,此上焦热毒所致,先君用人参清膈散、犀角地黄汤各一剂,热退痰清;又用四圣散而痘起浆贯,用参四圣散浆回痂脱。其生于两足者,多有红丝至脐。

一孕妇发热坠胎昏愦,遍身见痘灰白色,饮食药饵,到口即作呕,惟灌热汤则饮之,乃择壮年妇乳灌之不辍,日灌数碗,旬余省索食,云胸腹胀满,此脾气虚而乳食壅滞,令细呷浓茶半钟,胸满即宽,四十余日而靥。一小儿足次指患之,色赤肿痛,上连于腿,外涂寒凉之药,反致麻木重陷,方知此气血难到之所,又因寒凉遏绝而然。

余谓脾气亏损,用补中益气汤。若因乳母肝火乘脾,用加味逍遥散。

Leave a Reply